Log på Kontakt Forside
Facebook
Twitter


Se ældre udgaver, annoncepriser, dead-
lines, udgivelses-
datoer og pjecer 
Klik her

Arrangementer
Dine kunder vil have dyrevelfærd, dansk kød og naturpleje, og de vil betale for det. Hvad sælger du?
03-02-2015 kl. 09:00 - 16:00
Hovedtemaet for Jysk Plantedag 2015 er "Produktionsstyring i praksis, nøgletal og økonomi".
05-02-2015 kl. 09:30 - 15:00
Giftkursus i bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise med fosforbrinteudviklende midler. Tilmeldingsfrist den 23. januar 2015!
03-03-2015 kl. 12:00
Seneste nyheder
Mange gode udfordringer at vælge imellem
Allerede på Nutrifairs første messedag (onsdag) blev postkassen på Jysk Landbrugsrådgivnings stand fyldt - så mange havde en udfordring, som de gerne ville dele med rådgiverne.
22-01-2015
Giv virksomheder bedre vilkår
Danskerne ønsker bedre rammevilkår for erhvervslivet for at sikre beskæftigelsen. Landbrug & Fødevarer glæder sig over meldingen.
22-01-2015
Store statslige arealer udbudt til afgræsning
Afgræsning eller forpagtning? Ved en græsningsaftale får man penge fra Naturstyrelsen for at afgræsse arealet, hvorimod man ved en forpagtning løber risikoen for underkendelse fra NaturErhverv.
19-01-2015
Livlig debat om Jysk Kvægs prognose for kvoteoverskridelse
Jysk Kvæg skabte i ugens løb røre med en prognose for, at mælkekvoten straffrit kan overskrides med 4%.
16-01-2015
Vogt jer for at høj pris bliver en sovepude
Omkostningerne må ikke løbe fra minkavlerne! For selv om skindprisen er høj, gør man sig sårbar, hvis man ikke kender fremstillingsprisen og den udvikler sig i den gale retning.
16-01-2015
Har din virksomhed et elforbrug på over 100.000 kWh?
Hvis ja, så har du mulighed for at købe dit el uden afgift og derved opnå lidt likviditetsbesparelse. Ved at lade dig forbrugsregistrere ved Erhvervsstyrelsen slipper du for at betale afgiften til elværket.
15-01-2015
Der varmes op til vandingssæsonen
Bedre, billigere og klogere markvanding – det er målet med en mere teknisk betonet temadag, som Byggeri & Teknik i Birk Centerpark 24, 7400 Herning, inviterer til onsdag den 4. februar.
15-01-2015
Kvote kan overskrides mere end ventet
Den straffrie kvoteoverskridelse bliver sandsynligvis 4% i stedet for 3%. Der er altså hjælp at hente, hvis du er kraftigt begrænset af mælkekvoten.
13-01-2015
Jysk Landbrugsrådgivning - Tlf: 76 60 21 00 - Email:   - Cookiepolitik
Søg medarbejder